33 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy định quản lý thông tin cá nhân

KTVTEXCO xem trọng vấn đề riêng tư của khách hàng. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư của chúng tôi.

1. Nội Dung của Qui định về sự riêng tư

- Phần Qui định về Sự riêng tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web khanxuatkhau.vn, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

- Qui định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.

2. Việc thu thập và sử dụng thông tin

- Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trong các hạng mục trên web khanxuatkhau.vn, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của khanxuatkhau.vn, khi bạn tới các trang khanxuatkhau.vn, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến mại hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

- Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ, hòm thư điện tử, ngày - tháng - năm sinh, giới tính về cá nhân. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.

- Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP khanxuatkhau.vn  của bạn thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đă yêu cầu.

- Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

3. Tiết lộ và Chia sẻ thông tin

- Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ, bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng cho bất kỳ người nào khác.

- Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

    + Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

    + Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

    + Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. VD: dịch vụ giao hàng thu tiền của VietelPost
    + Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc

    + Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm khanxuatkhau.vn; Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

4. Những Thay Đổi về Qui Định Sự Riêng Tư này

- Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

- Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Chất lượng đảm bảo

Cam kết hàng chất lượng nhất

Vận chuyển toàn quốc

Nhận chuyển hàng toàn quốc

Hỗ trợ trực tuyến

Luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/7

Hỗ trợ trực tuyến